کارآموزی

تعداد بازدید:۹۸۶

قابل توجه دانشجویان گرامی

- بر اساس مقررات زمانبندی اخذ واحد کارآموزی ، پایان مهلت زمان دریافت معرفی نامه از دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت جهت ارائه به مراکز کارآموزی در نیمه اول سال تحصیلی 1395-1394 صرفاٌ تا 2 هفته پس از تاریخ حذف و اضافه دانشگاه می باشد.