درباره اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

تعداد بازدید:۲۵۷۵

    توسعه پایدار کشور ، تعامل هرچه بیشتر بین دانشگاه بعنوان مرکز تولید علم و فن آوری و بخش صنعت را می طلبد. از سوی دیگر سرعت روز افزون فن آوری و جهش شتابنده تکنولوژی در بازارهای جهانی ، تولید کنندگان داخلی کشور را ناچار می سازد که همواره با این تغییرات هماهنگ و همراه شوند.

 

اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق زیر نظر معاونت پژوهشی با همت کلیه مسئولین دانشگاه می رود تا با بهره گیری از توان علمی و تخصصی اساتید معززگام های موثری را درزمینه ارتباطات علمی و فن آوری دانشگاهیان و جامعه بویژه بخش صنعت بردارد. در این راستا با نظامند نمودن و هدایت فعالیت ها به سوی اهداف تعیین شده و با تکیه بر ظرفیت ها وتوانمدی های دانشگاه آزاد اسلامی، درقالب خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای پس از گردآوری و تدوین با انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری های آموزشی- پژوهشی جهت بهره برداری صنایع و ارگان های خارج از دانشگاه در دستور کارقرار دارد.

چشم انداز

 • ارتقاء علمی دانشجویان و ترویج فرهنگ پژوهش محور و ارتباط تنگاتنگ صنعت و جامعه با اساتید و محققین دانشگاه بمنظور بهره گیری از توان علمی دانشگاه در راستای تبدیل علم به فن آوری و توسعه صنعتی کشور.

اهداف

 • ارتقاء کمی و کیفی ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایع در سطوح منطقه و استانی
 • فراهم نمودن زمینه مشارکت اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان مخترع در طرحهای تحقیقاتی
 • گسترش فعالیت های پژوهش محور و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • هماهنگی و هدفمند نمودن پژوهشهای کاربردی دانشگاه با نیازهای صنعتی کشور
 • حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری و طرحهای تحقیقاتی موثر در ارتقاء صنعت کشور
 • ساماندهی و ارتقاء کیفیت دوره های کارآموزی دانشجویان

 

 شرح وظایف اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت واحد تهران شرق                     

از آن‌جا که هدف پروژه کارآموزی دانشگاه آشنایی کارآموز با محیط کار رشته علمی  و شیوه ارتباط آن با سایر رشته‌ها، آشنایی با مشکلات و مسائل علمی رشته تحصیلی کارآموز در واحد‌های صنعتی، کسب تجربه کاری، آزمودن آموخته‌ها در عمل و به‌کارگیری تکنیک‌ها است لذا برگزاری مطلوب دوره های کارآموزی در راستای افزایش راندمان کارآموزان ازطریق برنامه ریزی دقیق، برگزاری جلسه توجیهی، نظارت و.. با توجه به تنوع مراکز صنعتی و خدماتی در کشور از طرق ذیل در دستور کار ادارات توسعه فناوری و ارتباط با صنعت قراردارد :  

 • پاسخگویی به مراجعات درس کارورزی دانشجویان
 • بررسی‌ محل های کارآموزی دانشجویان ازحیث دارا بودن حداقل شرایط عمومی و لازم جهت گذراندن دوره کارآموزی
 • پی گیری و هماهنگی جهت برگزاری کلاسهای توجیهی درس کارآموزی توسط اساتید ازمدیران گروههای آموزشی 
 • ایجاد هماهنگی و انسجام بین دانشگاه و مراکز صنعتی و تسهیل معرفی دانشجویان کارآموز و پی گیری و رفع مشکلات احتمالی دانشجویان
 • تنظیم و ارائه فرم معرفی نامه کارآموزی به دانشجویان جهت ارائه به واحد صنعتی مربوطه
 •  پیگیری و اخذ گزارش بازدید اساتید کارآموزی از محل انجام کارآموزی دانشجو در طول دوره
 • پی گیری و رسیدگی به موارد تخلفات احتمالی دانشجویان درمکان های کارآموزی   

 

 وظایف تخصصی  دفترتوسعه فناوری و ارتباط دانشگاه شامل :

 1. پی گیری درخواستهای اخذ مجوز تاسیس انجمن های علمی دانشجویان از سازمان مرکزی دانشگاه
 2. تشکیل کارگاههای آموزشی برای دانشجویان و اعضای فعال انجمن های علمی- پزوهشی
 3. انجام مراحل اجرایی جذب و بکارگیری دانش آموختگان مشمول به عنوان عضو هیإت علمی در واحد
 4. برگزاری جشنواره وشرکت درنمایشگاه وغرفه های دستاوردهای علمی، پژوهشی دانشگاه در نمایشگاههای معتبر داخلی
 5. اطلاع رسانی مستمر و به موقع فراخوان های پژوهشی سازمان ها و واحد های صنعتی به اساتید ودانشجویان واحد
 6. حمایت ازطرح های پژوهشی، اختراع، ابداع و نوآوری های اعضای هیأت علمی و دانشجویان و تشکیل بانک اطلاعاتی
 7. ارتباط با مراکز مختلف اعم از دانشگاهها ، مراکز پژوهشی ، دستگاههای اجرایی ، سازمان های غیر دولتی ، انجمن های علمی و اتحادیه های صنفی برای گرفتن نیاز های پژوهشی آنان
 8. برگزاری جلسات و نشست های مشترک با سازمان ها ، نهادها ، صنایع و... در راستای ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت و زمینه‌سازی برای بستن تفاهم‌نامه و قراردادهای پژوهشی دانشگاه با سازمان ها و واحد های صنعتی و...
 9. برنامه ریزی و هدایت طرح های پژوهشی برون دانشگاهی و دریافت پیشنهادات اولیه طرحهای اعضای هیأت علمی واحد  و پی گیری پیشرفت طرح تا مرحله انعقاد قرارداد با کارفرما
 10. عضو کمیته های دانش بنیان و کارآفرینی واحد برابر بخشنامه های شماره 81/404397 مورخ 1392/12/07و 70/114329 مورخ 1393/12/27