اخبار

سهم شرکت‌های خصوصی از جایزه مدیریت فناوری ۵۶ درصد است

سهم شرکت‌های خصوصی از جایزه مدیریت فناوری ۵۶ درصد است

در آخرین دوره برگزاری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، ۵۶ درصد از شرکت‌ها، از بخش خصوصی بودند و شرکت‌های ایرانی که پروژ‌‌های بین المللی یا بازارهای صادراتی در اختیار داشتند در این جایزه شرکت کردند.

ادامه مطلب