خبر تصویری - آرشیو

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید سال ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در محل سالن آمفی تأتر دانشگاه با حضور دانشجویان جدیدالورود، هیئت رئیسه دانشگاه و مسئولین مربوطه برگزار شد.

ادامه مطلب