اخبار - آرشیو

سهم شرکت‌های خصوصی از جایزه مدیریت فناوری ۵۶ درصد است

سهم شرکت‌های خصوصی از جایزه مدیریت فناوری ۵۶ درصد است

در آخرین دوره برگزاری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، ۵۶ درصد از شرکت‌ها، از بخش خصوصی بودند و شرکت‌های ایرانی که پروژ‌‌های بین المللی یا بازارهای صادراتی در اختیار داشتند در این جایزه شرکت کردند.

ادامه مطلب

ارائه روشی برای ساخت، مشخصه‌یابی و دستکاری نانوحامل پپتیدی

پژوهشگران نانوحامل پلیمری ساختند که می‌توان از آن برای رهاسازی دارو استفاده کرد. این گروه روشی برای مشخصه‌یابی این نانوحامل در بدن ارائه ومسیری را برای دستکاری مورفولوژی این نانوحامل پیشنهاد کردند.

ادامه مطلب