اخبار - آرشیو

فراخوان عضویت درکارگروه های علمی - پژوهشی - تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
دعوت به همکاری علمی - پژوهشی - تحقیقاتی

فراخوان عضویت درکارگروه های علمی - پژوهشی - تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

در راستای توسعه همکاری های علمی - پژوهشی و تحقیقاتی با مراکز، موسسات و سازمانها، اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در راستای اخذ پروژه های تحقیقاتی - پژوهشی برون دانشگاهی از اساتید، محققین و پژوهشگران گرامی جهت عضویت در کارگروه های علمی - پژوهشی در عناوین ذیل دعوت به همکاری می نماید.

ادامه مطلب