قابل توجه دانشجویان گرامی دروس کارآموزی

قابل توجه دانشجویان گرامی دروس کارآموزی

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۲ کد : ۳۵۲ خبر تصویری
تعداد بازدید:۹۶۶
دانشجویان گرامی دروس کارآموزی توجه فرمایند : ارائه تصاویراساسنامه و آگهی تاسیس شرکت های خصوصی در زمان اخذ معرفی نامه از اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت الزامی می باشد.
قابل توجه دانشجویان گرامی دروس کارآموزی

قابل توجه دانشجویان گرامی دروس کارآموزی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی دروس کارآموزی واحد تهران شرق می رساند:
براساس مقررات دانشگاه جهت دریافت معرفی نامه از اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت به منظور ارائه به بخش خصوصی جهت شروع کارآموزی ارائه تصاویر اسانامه و آگهی تاسیس شرکت الزامی می باشد.