قابل توجه دانشجویان کارآموز واحد تهران شرق

۱۷ فروردین ۱۳۹۵ | ۰۱:۰۰ کد : ۱۱۴ اخبار
تعداد بازدید:۴۸۳
جهت گذراندن دوره کارآموزی طبق دستورالعمل ذیل اقدام نمایید.

دانشجوی گرامی جهت تکمیل فرم کارآموزی طبق دستورالعمل ذیل اقدام نمایید :

  1. اخذ واحد کارآموزی درزمان مقرردرسایت اینترنتی دانشگاه
  2. تهیه فرمهای شماره 1، 2و3 کارآموزی از سایت دانشگاه به نشانی www.iauet.ac.ir  در گزینه فرمهای دانشجویی ( فرم کارآموزی ) ویا تهیه فرمهای مذکور از انتشارات دانشگاه
  3. تکمیل فرم شماره 1 با  اخذ امضای استاد راهنما و مدیر گروه با تعیین آدرس ، عنوان و شماره تلفن محل کارآموزی
  4. مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت جهت تأیید و امضاء فرم شماره 1
  5. شروع کارآموزی و تکمیل فرم حضور و غیاب براساس تعداد واحد های کارآموزی به شرح ذیل:

5/. و 1 واحد به میزان 120و  136ساعت

2 واحد  به میزان  240 ساعت 

3 واحد به میزان 360 ساعت                                                                                                                                         

6-اخذ نمره کارگاه و امضا سرپرست محل کارآموزی

7- تهیه گزارش کارآموزی با فرمت فایل word

8- مراجعه به استاد کارآموزی و اخذ نمره کارآموزی و تایید و امضای مدیر گروه در فرم شماره 2

9- مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت وتحویل کلیه فرمهای کارآموزی به همراه cd گزارش کارآموزی