فرصتهای کارآموزی نیم سال دوم ۹۹-۹۸

۰۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۸ کد : ۱۱۲۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۷۷
کارآموز رشته مکانیک 1 نفر
کارآموز رشته الکترونیک 1 نفر
کارآموز رشته برق 1 نفر
کارآموز رشته کامپیوتر -گرایش نرم افزار          1 نفر         

جهت ثبت نام و بررسی درخواست به معاونت پژوهش و فناوری واحد، دفتر ارتباط با صنعت مراجعه کنید.